Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

İÇ DENETİM

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

Nesnel güvence sağlama, idare içinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir.

Danışmanlık faaliyeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

  • KURUM ÇALIŞMALARINA DEĞER KATAR
  • SİSTEME NESNEL GÜVENCE SAĞLAR
  • İLKELER VE SİSTEM BAZINDA DANIŞMANLIK YAPAR
  • RİSK ESASLIDIR
  • BAĞIMSIZDIR
  • OBJEKTİF OLARAK YÜRÜTÜLÜR
  • ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE YAPILIR
  • SERTİFİKALI İÇ DENETÇİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR
 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 61 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33
E-posta: adek@kocaeli.edu.tr