Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

Belgeler

Belgeler
Kocaeli Üniversitesi İç Denetim Yönergesi
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İç Denetim Faaliyeti İş Akış Süreci
Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Süreci
Kamu İç Denetim Genel Raporu
Denetim Terimleri
Kamu İç Kontrol Rehberi
Eğitim Belgeleri
İç Kontrol Sistemi                                   
Risk Yönetimi
 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 61 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33
E-posta: adek@kocaeli.edu.tr